Browsing by Author Ahsin Sakho Muhammad

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor
2003Ahl Al-Kitab dalam Perspektif Al-Qur’anMuhammad Salbini, 298410010Ahsin Sakho Muhammad; Ali Musthafa Ya'qub
2002Al-Qur’an Sebagai Syifa Bagi InsanN. Latifah, 298410055Ahsin Sakho Muhammad; Zainun Kamal Fakih
2012Amanah Dalam Penafsiran Al­-Sya'rawi Studi Tafsir TematikUmi Nasicha, 08210350Ahsin Sakho Muhammad
2024Auqat As-Salah dalam Al-Qur`an: Studi Analisis Tafsir Marah Labid li Kasyf Ma’na Al-Qur`an Al-Majid Karya Syekh Nawawi al-Bantani (1813-1897 M)Siti Nadlifah, 220410987Ahsin Sakho Muhammad; Romlah Widayati
2020Ayat-Ayat Akidah dalam Perspektif At-Thabarsi (Studi Kritis Atas Dasar Keyakinan Syi'ah Imamiyah)Asep Syaripudin, 217410747Ahsin Sakho Muhammad; Hamdani Anwar
2003Bacaan Al-Qur’an Qiraat Ashim Riwayat Hafsh (Suatu Kajian Tentang Bacaan Al-Qur’an Berdasarkan Dua Thariq Al-Syathibiyyah dan Thayyibah Al-Nasyr)Muhsin, 298410049Ahsin Sakho Muhammad; M. Amin Suma
2002Dakwah dalam Al-Qur’anAhmad Khotib Hasanuddin, 299410062Ahsin Sakho Muhammad; Hamdani Anwar
2002Dekonstruksi Teks Pembacaan Al-Qur'an Oleh Mohammed ArkounNeneng Afwah, 97210070Ahsin Sakho Muhammad
2015Demokrasi Menurut Perspektif Muhammad Abduh di Institut Ilmu al-Qur'an ([IQ) JakartaFitriyah, 11210434Ahsin Sakho Muhammad
2015Efektivitas Amtsal Al-Qur'an Dalam Menyampaikan PesanMahmudah, 207410294Ahsin Sakho Muhammad; Faizah Ali Sibromalisi
2015Eksistensi Qira'at Sab'ah Di Indonesia: Antara Teori Dan PraktekAchmad Khotib, 298410031Ahsin Sakho Muhammad; Huzaemah Tahido Yanggo
2003Etos Kerja dalam Al Qur’an (Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an yang Berkaitan dengan Etos Kerja)Oon Rodiatul Jannah, 298410037Ahsin Sakho Muhammad; Ahmad Munif Suratmaputra
2005Hakekat Zulm Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)Puryanti, 9921011Ahsin Sakho Muhammad
2014Hijrah dalam Perspektif Al-Qur'anKhodijah, 06210282Ahsin Sakho Muhammad
2018Ikhtilaf Al-Qiraat Al-Quraniyah Wa Atsaruh Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Dirasah Maqarinah Bayna Tafsir Ath-Thabari Wa Tafsir Al-Kasyaf Surah Al-Maidah NamudzajanZulaikha, 216410681Ahsin Sakho Muhammad; Muhammad Azizan Fitriana
2003Imam Syatibi dan Peranannya dalam Pengembangan Ilmu Qiraat (Metodologi Imam Syatibi dalam Syatibiyyah)Chalimatus Sa’dijah, 298410033Ahsin Sakho Muhammad; Ali Musthafa Ya'qub
2002Implikasi Keadilan Al-Qur’an Terhadap Kesejahteraan Manusia dalam Bidang Hukum, Sosial-Ekonomi dan Antar Golongan ManusiaHasyim Syamsuddin, 299410068Ahsin Sakho Muhammad; M. Anwar Ibrahim
2018Implikasi Qira'at Mutawatirah Terhadap Ayat-Ayat AhkamSetyawanAhsin Sakho Muhammad; Ahmad Fathoni
2007Istiqomah dalam Al-Qur'an Kajian atas Surah Fushilat (41:30) dan Hud (11:112) Perspektif Tasawuf dan PsikologiNur Ashfiyatin Fadlliyah, 002201072Ahsin Sakho Muhammad
2015Kafa'ah Nasab Ahl Al-Bayt Dalam Perspektif Fikih Madzahib Al-Arba'ahShohibul Faroji, 207610017Huzaemah Tahido Yanggo; Ahsin Sakho Muhammad