Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 787 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor
2019ULAMA DALAM RANAH POLITIK (Studi Analisis Ayat-ayat Ulama Berpolitik dalam Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab)Nur Anifah Rohmah, 12210488Sofian Effendi
2019Analisis Pesan Dakwah Dalam Novel “Dan Dia-lah Dia Karya Andi BombangAyu Widiastuti, 15220001M. Hizbullah
2018Munâsabah Âyât dalam Surah Yâsîn Menurut Burhân Ad-Dîn Al-Biqâ’î (Studi Analisis Terhadap Tafsir Nazhm Ad-Durar Fî Tanâsub Al-Âyât Wa As-Suwar Dalam Surah Yâsîn Ayat 1-38)Salma Millatiy, 14210628Muthmainnah
2018Huruf Lâ dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif antara Pandangan Mufassir dengan Psikologi tentang Ayat-ayat Nasihat)Siti Ruqoiyah, 14210615Muhammad Ulinnuha
2019Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Hijrah (Studi Komparatif Tafsir An-Nûr dan Tafsir Asy-Sya’rawi)Aprilianni, 15210644Iffaty Zamimah
2019Tradisi Membaca Surah Yâsin (Studi Living Qur‟an di Majelis Dzikir Raga Sukma Kranggan Jati sampurna)Almasfiah El-Chair, 15210639Arison Sani
2019“Isrâîliyyât Dalam Tafsir Tarjumân Al-Mustafîd: Studi Analisis Kisah Ulul AzmiDeka Putri Yansis, 15210649Istiqomah
2019Penafsiran Ayat-Ayat Syifa dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Jailâni dan Al-Assâs)Cucun Fuji Lestari, 15210647Romlah Widayati
2019Radha’ah dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir Terhadap Ayat-ayat Radha’ah)Faizah, 15210653Sofian Effendi
2019Radikalime Agama Perspektif Tafsir (Analisis Tafsir Kontemporer pada ayat Perang dan Muslim-nonmuslim)Muthma`innah, 15210671Muhammad Azizan Fitriana