Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2937 to 2956 of 3281 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor
2023Tabarruj al-Jāhiliyyah dalam Perspektif Mufasir Kontemporer (Studi Komparatif Tafsir Al-Marāgī, Tafsir Al-Munīr dan Tafsir Kemenag)Nur Anisa Oktaviyanti, 18211258Sofian Effendi
2019Tabarruj menurut KH. Bisri Musthafa dan M. Quraish Shihab (studi komparatif Tafsir Al-Ibriz dan Al-Misbah)Ismi Mar’atul Lathifah, 15210661M. Haris Hakam
2014Tabayyun dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan MufassirinNurul Aini Mukarromah, 07210316Faizah Ali Sibromalisi
2021Tabayyun Perspektif Mufassir Nusantara (Studi Komparatif Kitab Tafsir Marah Labîd, Tafsir al-Ibriz dan Tafsir al-Iklîl Fî Ma’ânî al-Tanzîl)Nely Soraya, 17210867Muhammad Ulinnuha
2015Tadabur dalam Perspekt{f Al-Qur 'an (Analisis Ayat-Ayat Tadabur dalam Al-Qur 'an)Siar Ni'mah, 11210453Ali Mursyid
2012Tafakkur Dalam Perspektif Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir Tematik)Dewi Ruhama'ul Laili, 08210327Ahmad Munif Suratmaputra
2015Tafsir Al-AzharUrni Aisyah, 11210457Ali Mursyid
2020Tafsir Audiovisual: Kajian Penafsiran Gus Baha di Channel YouTube Al-Muhibbiin dan Implikasinya bagi PemirsaNur Laili Alfi Syarifah, 16210769Istiqomah
2023Tafsir Ayat Ahkam Bagi Muslim Minoritas (Studi Kasus Jual Beli Babi oleh Kaum Muslim di Kota Wamena)Rifki Rifaat, 220410985M. Ziyadul Haq; Samsul Ariyadi
2017Tafsir Ayat-ayat Tentang Rempah (Studi Komparatif Tafsir Ilmi)Ulfa Nur Aziza, 13210556Ali Mursyid
2007Tafsir Basmalah pada Surah Al-Fatihah Menurut Para MufasirAlfiyah, 02210152Ahsin Sakho Muhammad
2019Tafsir Bi Al-Ra'yi Madrasah Tafsir Makkah Studi Analisis Penafsiran Mujahid Pada Tafsir Imam Mujahid Ibn Jabr Karya Muhammad Abd Al-Salam Abu Al-NailM. Mizan Sya’roni, 216410661Said Agil Husain Al-Munawwar; Ahmad Munif Suratmaputra
2003Tafsir Bi Al-Ra’yi; Kelebihan dan Kekurangan (Studi atas Beberapa Corak Tafsir Bi Al-Ra’yi)Naimah Fathoni, 200410103Ahsin Sakho Muhammad; Huzaemah Tahido Yanggo
2006Tafsir Bil Ilmi (Telaah Buku Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Karya Prof. A. Baiquni. Msc. Ph.D)Naih Qurrotal Ain, 00210126Faizah Ali Sibromalisi
2022Tafsir Era Digital (Studi Analisis Portal Tafsiralquran.id)Farhanah, 218410814Muhammad Azizan Fitriana; Syamsul Ariyadi
2012Tafsir Hasan Al-Bashri (Studi Kitab taftqiq lWuhammad 'Abd. Rahim)Eva Faridah, 07210300Faizah Ali Sibromalisi
2007Tafsir Ikhrimah dalam Kitab Fath Al-QadirUyun Wafa, 02210183Ahsin Sakho Muhammad
2022Tafsir Ilmi: Telaah Tafsir Ayat-Ayat Kauniyah Dalam Al-Qur’anAde Naelul Huda-
2019Tafsir Kontekstual Ahmad Hasyim Muzadi Studi Analisis Penafsiran SyafahiAli Fitriana Rahmat, 217410702Muhammad Ulinnuha Husnan; Muhammad Azizan Fitriana
2020Tafsir Kontekstual KH. Abdurrahman Wahid (Telaah 9 Nilai Pemikiran Utama Gus Dur)Qathrun Nada, 16210774Muhammad Ulinnuha