Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2634 to 2653 of 3291 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor
2023Rada'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)Nuratika Arif Laila, 19211262Iffaty Zamimah
2019Radha’ah dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir Terhadap Ayat-ayat Radha’ah)Faizah, 15210653Sofian Effendi
2019Radikalime Agama Perspektif Tafsir (Analisis Tafsir Kontemporer pada ayat Perang dan Muslim-nonmuslim)Muthma`innah, 15210671Muhammad Azizan Fitriana
2015Radikalisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Azhar)Siti Juhro, 11210454Ali Mursyid
Mar-2020Ragam Pemikiran Dan Gerakan Dalam IslamMursyidah Thahir, As’ad Ali; Wiwi Siti Sajaroh, Zahrotun Nihayah; Yani’ah Wardani, Romlah Widayati-
2020Ragam Pemikiran dan Gerakan dalam IslamRomlah Widayati-
2018Ragam Qirâ`ât dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran (Studi Analisis Qirâ`ât Sab’ah dalam Kitab Tafsir Tarjumân al-Mustafîd)Maria Ulpah, 14210589Romlah Widayati
2022RAGAM QIRĀ’ĀT DALAM SURAH AT TAKĀṠUR - AN NĀS (Studi Kitab Tafsir Al-Kasysyāf Karya Az-Zamakhsyarī (W. 538 H))Azizah Fatin Kusuma Ascardia, 18210936Mutmainah
2020Ragam Qira’at dalam Tafsir (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi al-Bantani Terhadap Farsy al-Hurûf dalam Surah Al-Baqarah)Khoirotun Nisa, 16210744Ahmad Hawasi
2022Ragam Qira’at dan Pengaruhnya terhadap Penafsiran (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Terhadap Farsy al-Huruf dalam Surah Ali-‘Imran)Wa Ode Asri Fahma Rrishanda Abeto, 18211111Romlah Widayati
2016Ramalan Bintang Menurut Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)Safiera Fairuzyana, 10210413Muhammad Ulinnuha
2018Rancang Bangun Metodologi Penelitian Living Qur’anLutfiyatun NakiyahMuhammad Ulinnuha; Muhammad Azizan Fitriana
2022Rasm dan Qira’at Al-Qur’an (Studi Kritis Pemikiran Taufik Adnan Amal dalam Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an)Khusna Farida, 317440030Said Agil al-Munawwar; Arrazy Hasyim
2023Rasm Mushaf Al-Qur'an Riwayat Qalun (W. 220 H) (Studi Komparatif Mushaf Madinah dan Mushaf Libiya)Ika Nuraini, 19211200Romlah Widayati
2022RASM USMANI PADA MUSHAF STANDAR INDONESIA DAN MUSHAF EDISI MESIR (Kajian Komparatif pada Surah Al-Bāqarah ayat 1-141)Bela Novita, 18210938Ahmad Hawasi
2023rbandingan Ḍabṭ Mushaf Al-Qur’an Qira’at Nāfi’ (w. 169 H/785 M) Riwayat Qālūn (w. 220/834 M) (Studi Komparatif Mushaf Jamāhīriyyah dan Mushaf MesNurhidayah Putri, 19211263Ahmad Hawasi
2020Realisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Menunjang Tugas Dan Fungsi Guru PAI di Dalam Pembelajaran di SMP Al-Fath CirendeuNilam Suri, 16311701Reksiana
Jun-2020Reflective-Metacognitive Learning (RML) in Achieving Higher Order Thingking Skills (HOTS) of KKNI CurriculumReksiana, Asep Abdul Aziz; Putri Rarasati-
2022Reinterpretasi Islam Kāffah dalam QS. Al-Baqarah [2]:208 (Studi Komparatif Pendekatan Ma’nā Cum Magzā Sahiron Syamsuddin dan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed )Muhrani, 18211015Sofian Effendi
2002Rekonstruksi Makna AHL Al-Kitab dalam Surat Al-MaidahLeni Aulia Rahma. s, 97210068Faizah Ali Sibromalisi