Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2406 to 2425 of 2984 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Advisor
2019Radha’ah dalam al-Qur’an (Studi Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir Terhadap Ayat-ayat Radha’ah)Faizah, 15210653Sofian Effendi
2019Radikalime Agama Perspektif Tafsir (Analisis Tafsir Kontemporer pada ayat Perang dan Muslim-nonmuslim)Muthma`innah, 15210671Muhammad Azizan Fitriana
2015Radikalisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Azhar)Siti Juhro, 11210454Ali Mursyid
Mar-2020Ragam Pemikiran Dan Gerakan Dalam IslamMursyidah Thahir, As’ad Ali; Wiwi Siti Sajaroh, Zahrotun Nihayah; Yani’ah Wardani, Romlah Widayati-
2020Ragam Pemikiran dan Gerakan dalam IslamRomlah Widayati-
2018Ragam Qirâ`ât dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran (Studi Analisis Qirâ`ât Sab’ah dalam Kitab Tafsir Tarjumân al-Mustafîd)Maria Ulpah, 14210589Romlah Widayati
2022RAGAM QIRĀ’ĀT DALAM SURAH AT TAKĀṠUR - AN NĀS (Studi Kitab Tafsir Al-Kasysyāf Karya Az-Zamakhsyarī (W. 538 H))Azizah Fatin Kusuma Ascardia, 18210936Mutmainah
2020Ragam Qira’at dalam Tafsir (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi al-Bantani Terhadap Farsy al-Hurûf dalam Surah Al-Baqarah)Khoirotun Nisa, 16210744Ahmad Hawasi
2022Ragam Qira’at dan Pengaruhnya terhadap Penafsiran (Kajian Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syekh Nawawi Al-Bantani Terhadap Farsy al-Huruf dalam Surah Ali-‘Imran)Wa Ode Asri Fahma Rrishanda Abeto, 18211111Romlah Widayati
2016Ramalan Bintang Menurut Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)Safiera Fairuzyana, 10210413Muhammad Ulinnuha
2018Rancang Bangun Metodologi Penelitian Living Qur’anLutfiyatun NakiyahMuhammad Ulinnuha; Muhammad Azizan Fitriana
2022Rasm dan Qira’at Al-Qur’an (Studi Kritis Pemikiran Taufik Adnan Amal dalam Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an)Khusna Farida, 317440030Said Agil al-Munawwar; Arrazy Hasyim
2022RASM USMANI PADA MUSHAF STANDAR INDONESIA DAN MUSHAF EDISI MESIR (Kajian Komparatif pada Surah Al-Bāqarah ayat 1-141)Bela Novita, 18210938Ahmad Hawasi
2020Realisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Menunjang Tugas Dan Fungsi Guru PAI di Dalam Pembelajaran di SMP Al-Fath CirendeuNilam Suri, 16311701Reksiana
Jun-2020Reflective-Metacognitive Learning (RML) in Achieving Higher Order Thingking Skills (HOTS) of KKNI CurriculumReksiana, Asep Abdul Aziz; Putri Rarasati-
2022Reinterpretasi Islam Kāffah dalam QS. Al-Baqarah [2]:208 (Studi Komparatif Pendekatan Ma’nā Cum Magzā Sahiron Syamsuddin dan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed )Muhrani, 18211015Sofian Effendi
2002Rekonstruksi Makna AHL Al-Kitab dalam Surat Al-MaidahLeni Aulia Rahma. s, 97210068Faizah Ali Sibromalisi
2022Rekonstruksi Makna QS. Al-Nisa>’ [4]: 1 dalam Proses Penciptaan Manusia: Analisis Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Ma’na Cum-Magza Sahiron SyamsuddinLisa Tartila, 18210999Ahmad Hawasi
Dec-2015Rekonstruksi Metodologi Kritik TafsirMuhammad UlinnuhaDr.Yusuf Rahman, Dr. Lilik Ummi Kaltsum, MA MA
Dec-2015Rekonstruksi Metodologi Kritik TafsirDr. Muhammad Ulinnuha, MA-